Принт студио М&A је основан 2006. године са основном идејом услуга штампе и фотокопирања, да би у наредним годинама своју делатност проширио на услуге дигиталне, офсет, сито и штампе великих формата, као и услуге картонаже.