ОФСЕТ ШТАМПА

Дугогодишње искуство, традиционални (мајсторски) приступ и машина Heidelberg MOZP омогућавају да из сегмента офсет штампе излазе производи великих тиража и захтева у квалитету израде.

Ofset stampa
Ofset stampa 2
Ofset stampa 3
Ofset stampa 4
previous arrow
next arrow