ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Наш тим за дизајн и припрему за штампу, применом високо стручних знања из области визуелних комуникација, графичког дизајна као и техника и технологија штампе, пружа могућност да се свака Ваша идеја преточи у квалитетан и визуелно препознатљив графички производ, који ће Вас представити у најбољем светлу и издвојити од конкуренције.

Комбинацијом визуелних, вербалних, графичких и типографских елемената, путем илустрација,
фотографија и текста, постиже се јасна и прецизна комуникација са циљним групама потрошача и корисника услуга.

Ако Вам је потребан нови графички производ, пратећи Ваше жеље и сугестије, израдићемо Вам идејна решења прилагођена адекватној техници штампе. Такође, уколико већ имате идејно решење, можемо понудити редизајн истог. На крају, у могућности смо да Вам пружимо одговарајућу помоћ у свим фазама пројекта.

Пратећи нове трендове у области графичког дизајна, учинићемо да Ваше представљање и
представљање Вашег производа прати динамичне промене модерног друштва.

Graficki dizajn


ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН


Ofset stampa


ОФСЕТ ШТАМПА


Digitalna stampa


ДИГИТАЛНА ШТАМПА


Veliki formati


ШТАМПА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА (СОЛВЕНТ ШТАМПА)


Sito stampa


СИТО ШТАМПА


Knjigovezacka dorada


КЊИГОВЕЗАЧКА ДОРАДА


Kartonaza


КАРТОНАЖА


Zavrsna graficka obrada


ЗАВРШНА ГРАФИЧКА ОБРАДА


previous arrow
next arrow